تکثیر درخت و گل

تکثیر درخت و گل

Version v1.0
200
Active installs
Education
Category
9
MB
Size

روش‌های متنوع کاشت و تکثیر درخت

روش نگهداری و پرورش انواع درخت های بومی
میوه  ایران را به همراه روش تکثیر

استفاده از ساقه و برگبه عنوان قلمه

آفات و امراض

تكثير جنسي گياهان

روش آبیاری

استانداردهای کاشت

كاربرد هاي هورمون ها در باغباني

روش کود دهی

روش قلمه زدن

روش حرص کردن را برایتان توضیح داده ایم

logo-enamad logo-samandehi