عشق از نگاه اشترنبرگ

عشق از نگاه اشترنبرگ

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Education
Category
713
KB
Size


تست عشق بین شما و معشوقه ی شما بر مبنای نظریه ی دانشمند بزرگ اشترنبرگ
کاملا علمی و روانشناسانه


طبق اين نظريه، عشق سه عنصر اصلى دارد: صميميت، هوس و تعهد. صميميت يا عنصر هيجانى عشق، عبارت است از احساس نزديکى به معشوق. هوس يا عنصر انگيزشى عشق، به جذابيت جسمى اطلاق مى‌شود. تعهد، عنصر شناختى عشق را تشکيل مى‌دهد و منظور از آن تصميم‌گيرى براى ادامهٔ رابطه و ماندن در کنار معشوق است.
به‌نظر اشترنبرگ، هر رابطهٔ عاشقانه، همهٔ عناصر تشکيل دهنده را با سطوح مختلف مى‌دهد، و در نتيجه هشت نوع عشق به‌وجود مى‌آيد (جدول هشت نوع عشق از نظر اشترنبرگ). عشق آرماني، هر يک از عناصر را با سطح بالا شامل مى‌شود: عشق عاطفي، که برشيد و والستر عنوان کرده‌اند، به عقيدهٔ اشترنبرگ از صميميت و تعهد سطح بالا و از هوس سطح پائين تشکيل مى‌شود، در حالى که عشق هوسى به دو نوع عشق تقسيم مى‌شود: عشق وسواسى و عشق رمانتيک (اشترانبرگ، ۱۹۸۸). عشق وسواسي، صميميت و تعهد سطح پائين اما هوس سطح بالا را در بر مى‌گيرد. عشق رمانتيک، با صميميت و هوس سطح بالا و تعهد سطح پائين همراه است.


منبع:
beytoote.com

logo-enamad logo-samandehi