پاگ، پایش اطلاعات گله های مرغ گوشتی

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱٫۸ مگابایت
نسخه 2.0.3

توضیح

پایش اطلاعات گله های مرغ گوشتی یا به اختصار پاگ نام نرم افزاری است که برای کمک به مرغداران، به خصوص صاحبان مرغداری های گوشتی تهیه شده است.


پاگ به شما در پایش اطلاعات گله های مرغ گوشتی کمک می کند:


ثبت اطلاعات عمومی گله های مرغ گوشتی شامل تعداد تلفات، تعداد حذفی، مصرف دان، مصرف آب، میانگین وزن هر قطعه مرغ و تعداد فروش و اهدایی در این سیستم صورت می گیرد.


در پایان هر دوره، سیستم گزارش شناسنامه دوره شامل اطلاعاتی نظیر تعداد کل جوجه ریزی، کل دان مصرفی، درصد تلفات، مصرف سرانه، شاخص تولید، کل وزن بارگیری، ضریب تبدیل، تعداد مرغ بارگیری، میانگین سن پرورش، میانگین وزن بارگیری، میانگین وزن کل، کل تلفات و درصد گوشت به دان را در اختیار شما قرار می دهد.


برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به وب سایت نرم افزار پاگ در نشانی زیر مراجعه فرمایید:
http://www.pagdata.ir

تغییرات آخرین نسخه

افزایش حداقل نسخه SDK

دسترسی‌ها

  • دسترسی کامل به اینترنت