نسخه نویسی تصویربرداری پزشکی

نسخه نویسی تصویربرداری پزشکی

نسخه v۱.۶
۱۰۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۳
مگابایت
حجم

با پیشرفتهای تکنولوژی در سالهای اخیر ،نقش تصویربرداری پزشکی ،در روند تشخیص ودرمان پررنگ تر از گذشته کرده است.


هرروش تشخیصی برای بررسی موردخاصی کابرددارد واندیکاسیون وکاربرد ان نیز مشخص است .


جهت بالا بردن دقت تشخیصی ، واستفاده بهینه از روشهای تصویربرداری ، وکاهش هزینه سلامت در مراجع علمی رشته های مختلف اندیکاسیونهای خاصی تعریف شده است، وبر اساس ان گایدلاینها (راهنمای بالینی )تهیه ودر اختیار پزشکان قرار میگیرد.


در کشور ما هم گاید لاین هایی تهیه شده ویا در دست تهیه میباشد، امیدواریم که هر چه زودتر راهنمای بالینی در تمام رشته ها تهیه ودر اختیار همکاران قرار گیرد.


در سالهای اخیر شاهد ارتقا کمی وکیفی تجهیزات  وروشهای تصویر برداری بوده ایم وبدنبال ان درخواستهای مربوط به ان از نظرتنوع و تعداد افزایش داشته است .


در این نوشتار بران شدیم که روش صحیح ،درخواستهای شایع  تصویربرداری (رادیولوژی ، سونوگرافی وسی تی ، ام ار ای و....) وکمکی که هر کدام از این درخواستها، البته اندیکاسیونهاوکابردهای هر یک از روشها ،بطور کامل در کتب مرجع رشته های مختلف تشریح شده است.

logo-enamad logo-samandehi