زیباترین اجبار

زیباترین اجبار

Version 2
+5
K
Active installs
Books & Reference
Category
5
MB
Size

ژانر :  طنز. کل کلی. عاشقانه


خلاصه 


فرهنگ لغت من همیشه فقط در یک چیز خلاصه میشد ،شیطنت 


ولی از وقتی کلمه ای بیگانه وارد فرهنگ لغتم شد زندگیم به کل تغییر کرد 


عشق،کلمه ای که همیشه ازش فرار میکردم ولی مگه میشه تا ابد ازش فرار کرد و وقتی به این کلمه وابسته شدم کسی که اشکاش نفسم رو میبرید فقط یه چیز بهم گفت <ازت متنفرم> 


ولی نمیتونستم فراموشش کنم پس به خودم قول دادم به هر قیمتی شده به دستش بیارم


 


زودی رفتم لباسام رو با لباس بیرونی عوض کردم و جلوی اینه ایستادم و مشغول مرتب کردن شال قهوه ایم بودم که خیلی به موهای قهوه ایم میومد


 


خب زودی گوشیم رو گذاشتم تو کیف مشکیم و رفتم بیرون


و....


 


 


 


منبع : ترجمه اینترنتی  سایت بیتوته 

logo-enamad logo-samandehi