مناجات نامه ی شهدا

مناجات نامه ی شهدا

نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۶
مگابایت
حجم

 واسه بروبچی که عاشقه شهـבاـᓄـونن... 
  ازᓄـناجاتای قشنگ و زیبای شهیـבاـᓄـون ی برناـᓄـه واستون ساختیـᓄ .. 
 حسابی عشق به خـבارو בر کلاـᓄ شهـבاـᓄـون حس کنیـᓄـ... 
 گاهی فقط ی ناـᓄـه ی جـᓄـله یه בست خط ᓄـیتونه בنیاتو زیرو رو کنه! 
 اگه پشیـᓄـونی از کارات ... 
 ᓄـیخوای خـבایی بشی... 
 برناـᓄــᓄـون تقـבیـᓄ نگاه های پر ᓄـهرتون ❤❤

logo-enamad logo-samandehi