شیمی

شیمی

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
+50
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


رادیکال آزاد 
شناسایی رادیکالها 
تقطیر جزء به جزء 
کوپلیمریزاسیون 
نفت سفید 
لانتانیدها 
بیماریهای ناشی از آب 
تصفیه پساب‌های صنعت آبکاری 
ترکیببات کلسیم 
کلسیم 
شیمی سموم 
آبکاری 
آبکاری با فلزات 
تماس روزانه با آلاینده‌های سمی 
خطرات و نکات ایمنی در کار با هیدرازین 
آلکانها 
آلکنها 
اسید کربوکسیلیک 
آمین آلیفاتیک 
آهن گالوانیزه 
خازن شیمیایی 
کائوچو 
بررسی خواص اسیدها 
نظریه پیوند والانس 
فاضلاب صنعتی 
توموگرافی فعالسازی با نوترون 
گریس 
الکترولیز آب 
برج تقطیر 
تصعید 
انواع تقطیر 
نایلون 
آلاینده های شیمیایی هوا 
اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی 
احتراق و آلودگی هوا 
کنترل آلودگی هوا 
استانداردهای حفظ کیفیت هوا 
طبقه بندی آلاینده‌های هوا 
سیستمهای بازیافت مواد و انرژی 
شیمی محلولها 
ثابت تعادل شیمیایی 
درجه آزادی 
سطح انرژی هسته‌ای 
تاریخچه آلودگی هوا 
تهیه گاز استیلن در آزمایشگاه 
تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه 
تهیه استن در آزمایشگاه 
تهیه گاز متان در آزمایشگاه 
تهیه تولوئن در آزمایشگاه 
تهیه صابون در آزمایشگاه 
شیمی محیط زیست 
واکنش خنثی شدن 
الکترون 
پلاستیک 
مخمر نان 
باطری خودرو 
محلول اشباع و فوق اشباع 
کروماتوگرافی آنی با ستون خشک 
خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی 
راههای آلودگی انسان به هیدرازین 
آلدئید 
کتون 
تصفیه آب در داخل زمین 
نظریه لوییس 
هیدروکربنهای آروماتیک 


و...

logo-enamad logo-samandehi