۵۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۱۰
مگابایت
حجم

🌛نرم افزار "ماه من"🌜
✅کامل ترین نرم افزار طالع بینی
✅شما در این نرم افزار می توانید به این قسمت ها دسترسی داشته باشید:
🌞طالع بینی خورشیدی: به تفکیک ماه های خوورشیدی
⚗️طالع بینی چینی: بر اساس باورهای ریشه دار چینی
☕️فال قهوه: دارای نمونه ی تصاویر محتمل در فنجان شما
🌈رنگ وجودی: فکر می کنید چه رنگی هستید؟
🌏عنصر وجودی: آب، خاک، هوا یا آتش؟
❤️همسر ایده آل: تست همسر ایده آل
😘چهره شناسی: از چهره ی افراد تا حدودی به درونشان راه پیدا کنید...


منابع:


Soothsayer (Penelope Bailey series) Paperback – June 10, 2005


http://www.futurepointindia.com/zodiac


http://www.pnas.org/content/early/2017/08/29/1711125114.full


https://www.horoscope.com/us/index.aspx


https://www.horoscope.com/us/tarot/index-tarot-reading.aspx


https://www.msn.com/en-us/lifestyle/horoscope


https://cafeastrology.com


http://thebertshow.com/coffee-hororscope-coffee-says-personality


https://www.askastrologer.com/articles/Seventypes-of-faces.html


mehdi-sheikhi5550.blogfa.com/tag/دانلود-کتاب-فال-قرآن


www.takbook.com/2773-science-stranger/دانلود-کتاب-فال-ماهها


www.shegeftiha.com


www.downloadkral.com/کتاب-کامل-طالع-بینی-و-فال

logo-enamad logo-samandehi