سوره مائده

سوره مائده

Version 2
100
Active installs
Religious
Category
6
MB
Size

سوره مبارکه مائدهترجمه
ی خط به خط ــ دو ترجمه ی گویا ــ چهار قرائت قاریان معروف ــ رنگی شدن
متن همزمان با صوت ــ حرکت متن همراه با صوت
logo-enamad logo-samandehi