سوره حجر

سوره حجر

Version 2
100
Active installs
Religious
Category
6
MB
Size

سوره مبارکه حجرترجمه
ی خط به خط ــ دو ترجمه ی گویا ــ چهار قرائت قاریان معروف ــ رنگی شدن
متن همزمان با صوت ــ حرکت متن همراه با صوت


logo-enamad logo-samandehi