سوره انفال

سوره انفال

Version 2
50
Active installs
Religious
Category
6
MB
Size


سوره مبارکه انفال


ترجمه
ی خط به خط ــ دو ترجمه ی گویا ــ چهار قرائت قاریان معروف ــ رنگی شدن
متن همزمان با صوت ــ حرکت متن همراه با صوتlogo-enamad logo-samandehi