بانک قراردادهای ساخت و ساز ساختمان

بانک قراردادهای ساخت و ساز ساختمان

نسخه v۱.۰
+۱۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

بانک قراردادهای ساخت و ساز ساختمان از ابتدا تا انتهای یک ساختمان 


مجموعه شامل قرارداد های ذیل می باشد:


- قرارداد مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ) محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل                                    


-قرارداد طراحی سازه و محاسبه سیستم باربر و عناصر غیر باربر سازه ای و اجزاء سفت کاری و تهیه نقشه ها و مدارک فنی


-قرارداد آرماتور بندی


-قرارداد طراحی و خریداری و نصب آسانسور


- قرارداد اجرای آسفالت محوطه


- قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی


- قرارداد اجرای تاسیسات برقی


- قرارداد بتن ریزی


- قرارداد اجرای داربست


- قرارداد در و پنجره


- قرارداد دیوار کشی


- قرارداد مجری


- قرارداد اجرای اسکلت بتنی


- قرارداد اجرای اسکلت فلزی


- قرارداد اجرای فونداسیون


- قرارداد نگهداری تاسیسات


- قرارداد کاشی کاری


- قرارداد گچ کاری


- قرارداد گود برداری


- قرارداد حفر چاه


- قرارداد کلیه عملیات ساختمانی


- قرارداد کانال کشی کولر


- قرارداد لوله کشی گاز


- قرارداد مدیریت اجرای ساختمان


- قرارداد مدیریت طرح


- قرارداد محاسبات و نظارت ساختمان


- قرارداد مشارکت در ساخت


- قرارداد نقاشی ساختمان


- قرارداد پیمان مدیریت


- قرارداد سقف کاذب


- قرارداد سنگ کاری


- قرارداد اجرای سوله


- قرارداد تخریب و خاک برداری


- قرارداد آرماتور بندی


- قرارداد اجرای سفت کاری ساختمان


- قرارداد سیمان کاری


- موارد ایمنی کارگاهی


- دستورالعمل های کار در ارتفاع


- شرایط خصوص پیمان


-شرایط عمومی پیمان


- قرارداد اجرای سیستم اعلام حریق


- قرارداد اجرای فضای سبز محوطه


- قراردا مشارکتی ساخت


-قرارداد اجرای تاسیسات آب و فاضلاب


 


منابع:


سایت www.gharardad.org
سایت www.unp.ir
نظام مهندسی استان خراسان رضوی
کتاب - قراردادها در احداث ساختمان ها و پروژه های عمرانی-سید فریمان هاشمی علیا


کتاب قراردادهای عمرانی-علیرضا پور اسد

logo-enamad logo-samandehi