چهره شناسی

چهره شناسی

Version v1.0
200
Active installs
Entertainment
Category
8
MB
Size

می خوای در یک نگاه شخصیت طرف مقابل
رو کشف کنی ؟
!

می خوای خودت رو بیشتر بشناسی ؟

 آیا تا به حال به رفتار اطرافیانتان
دقت کرده اید؟ آیا همه ی اطرافیان شما در مقابل حرف ها و ظاهر شما یکسان قضاوت می
کنند؟ تا به حال فکر کرده اید چرا بعضی ازافراد برای شما محترم تر جلوه می کنند و
شما دوست دارید با آنها ارتباط داشته باشید؟هیچ وقت به این موضوع فکر کرده اید
منشاء این تفاوت ها کجاست؟ logo-enamad logo-samandehi