خاطرات مستر همفر(دستهای ناپیدا)

خاطرات مستر همفر(دستهای ناپیدا)

نسخه v۴.۰
۱
هزار
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۲
مگابایت
حجم

کتاب "خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی" که مقام معظم رهبری درباره آن فرموده اند: "خواندن کتاب خاطرات مستر همفر را به جوانان توصیه موکد می کنم".
این کتاب مجموعه خاطرات جاسوس انگلیس - مستر همفر - در کشورهای اسلامی است. او با سال ها تلاش و کوشش، مأموریت پنهانی خود را با موفقیّت به انجام رسانید.
.دستهای ناپیدا
مشخصات کتاب
عنوان و نام پدیدآور:دستهای ناپیدا:خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی / ترجمه احسان قرنی .
سرشناسه:هامفری ، قرن 18 م. Humphrey
مشخصات نشر:تهران :گلستان کوثر ‫ ، 1377. ‬
مشخصات ظاهری: ‫ 86 ص. ‬
شابک: ‫ 2000 ریال ‫: ‫ 964-90735-6-6 ؛ ‫ 3000 ریال ‫: چاپ دوم ‫: ‫ 964-90735-3-1 ؛ ‫ 3500 ریال (چاپ سوم) ؛ ‫ 7000 ریال (چاپ ششم) ؛ ‫9000ریال (چاپ هفتم) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
یادداشت:چاپ اول این کتاب در سال 1362 تحت عنوان "خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی " با ترجمه محسن مویدی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است .
یادداشت:همچنین این کتاب با عناوین متفاوت توسط مترجمین و ناشرین مختلف منتشر شده است .
یادداشت:چاپ دوم :زمستان 1378.
یادداشت:چاپ سوم :1381.
یادداشت:چاپ ششم:1385.
یادداشت:چاپ هفتم:1386.
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر:خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی .
عنوان دیگر:خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی .
موضوع:هامفری ، قرن 18م . -- خاطرات .
موضوع:جاسوسان انگلیسی -- کشورهای اسلامی .
موضوع:انگلستان --روابط خارجی -- کشورهای اسلامی
موضوع:کشورهای اسلامی -- روابط خارجی -- انگلستان
شناسه افزوده:قرنی ، احسان ، 1340 -، مترجم .
رده بندی کنگره: ‫ DA47/9/ک5 ‫ ه2 1377‬‬
رده بندی دیویی: ‫ 327/41017671‬
شماره کتابشناسی ملی: م 77-17603
-----------------------------------
http://www.jamnews.ir/detail/News/549184
http://www.farhangnews.ir/content/139927


 

logo-enamad logo-samandehi