پرورش کاکتوس های زینتی

پرورش کاکتوس های زینتی

نسخه v۱.۰
۱۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۹
مگابایت
حجم

آموزش اصولی نگهداری و پرورش کاکتوسنور :

کاکتوس به نور فراوان نیاز دارند و
قرار دادن آنها در داخل اتاق و پشت پنجره های جنوبی بسیار مناسب است. در صورت
ناکافی بودن نور طبیعی، نور مصنوعی نیز میتواند به عنوان مکمل، به کار رود.دما :

کاکتوسها میتوانند در فصل رشد خود
دمای 32 تا 38 درجه را تحمل کنند و بهترین دما در فصل استراحت آنها، 7 تا 12 درجه
سانتیگراد است. این دمایی است که کاکتوس در محل طبیعی زندگی با آن روبرو میشود.
هوای سرد در فصل استراحت، میتواند به گل دهی گیاه در فصل رشد منجر شود.آبیاری :

در طی فصل رشد فعال کاکتوس باید
بیش از دوران استراحت آبیاری شود. برنامه خاص و تعریف شده ای برای آبیاری کاکتوس
وجود ندارد و برنامه آن به گلدان، خاک، آب و هوا و عوامل مشابه بستگی دارنگهداری و
تکثیر گیاه کاکتوسlogo-enamad logo-samandehi