۵۰
نصب فعال
شبکه‌های اجتماعی
دسته
۶
مگابایت
حجم

شهرداری کرج با توجه به همه گیر شدن تلفن های هوشمند اقدام به تولید اپلیکشنی نموده است که در این اپلیشکن میتوانید بدون نیاز به مراجعه به سایت شهرداری و از داخل نرم افزار به صفحات وب سایت شهرداری و همچنین میتوانید قوانین شهرداری را در این اپلیکشن مشاهده کرده 


و امکان ارسال و به اشتراک گذاری متن قوانین را خواهید داشت


صفحات وب سایت شهرداری که میتوانید از طریق اپلیکشن به این صفحات بروید


فرم درخواست هرس 
 فرم ثبت نام
 آبیاری قطره ای
راهنمای خدمات
 شهرداری
دریافت کد شهرداری
مهتدسین ناظر 
سیستم یکپارچه
شهرسازی
سامانه مونینورینگ
پروژه ها
سامانه
نقشه شهر کرج 
سامانه 137
دبیرخانه بدون کاغذ
مناقصه و مزایده
 بهای خدمات پسماند 
آمارنامه 
کتاب ملاک
عملکرد شهرسازی 
طرح جامع
شهر کرج
 وروود به صفحه
ایمیل
 تعرفه عوارض نوسازی
رادیو اینترنتی 
بهای انواع میوه
و محصولات  

 


عناوین قوانین موجود در اپلیکشن که میتوانید متن آنها را بخوانید


تاسیس شهرداریانتخابات انجمن شهرتشکیل انجمن شهروظایف انجمن شهرانتخاب شهردار و معاون شهردار


 مقررات استخدامی و مالی


مقررات جزایی


سایر قوانین


وظایف شهرداری  


 

logo-enamad logo-samandehi