کار دستی با چوب بستنی

کار دستی با چوب بستنی

نسخه ۲.۵
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۲
هزار
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۴
مگابایت
حجم

`•.,¸¸,.•´¯ 


تــــوجه تــــوجه تــــوجه:


بـــچه ی خلاق دوســــت داریـــــن؟


مهد کودک نمونه می خوایـــــن؟


می خوایـــــن کلاســــتــــون فعــــال بـــاشـــــه و بـــچه هاتــــون مبـــتــــکر ؟


دنبـــال راه حل می گـــــردیـــــن؟


بـــچتــــون آروم و قــــرار نداره؟ خونه رو ریـــــخت و پاش می کنه؟


حیـــــرانیـــــد چطوره تــــو خونه ســــرگـــــرمش کنیـــــن؟


بـــودجه نداریـــــن؟ امکانات کمه؟ اصلا نگـــــران نبـــاشـــــیـــــن ما واســــتــــون راهکار داریـــــم.
کافیـــــه بـــه اطرافتــــون تــــوجه کنیـــــن. آره بـــا همیـــــن ســــادگـــــیـــــ! بـــه همیـــــن ارزونیـــــ؟ بـــا وســــایـــــل دور ریـــــختــــنی و دم دســــتــــیـــــ!


میـــــشـــــه هم بـــچه ها رو ســــرگـــــرم کرد و هم اســــبـــاب بـــازی های قــــشـــــنگ و خوشـــــگـــــل بـــراشـــــون ســــاخت اونم بـــه دســــت خودشـــــون.


بـــالاخره که هم فاله و هم تــــماشـــــا! کلی خلاقــــیـــــت تــــوشـــــه. شـــــک نکنیـــــن.


بـــرنامه ی « کاردســــتــــی بـــا چوب بـــســــتــــنی » آموزشـــــی اســــت بـــرای بـــرای خلاقــــیـــــت فرزندتــــان


¯`•.,¸¸,.•´

logo-enamad logo-samandehi