آزمایشات

آزمایشات

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Medical
Category
934
KB
Size


Hgb
Plt
آزمايش گروه هاي خوني
آزمايش قند خون
آزمايش چربي خون
الکترولیتهای موجود در خون
تست بررسی سدیمانتاسیون گلبولهی قرمز (ESR)
CRP
موارد افزایش ESR
CBC
تفسیر آزمایش کامل ادرار
آزمایش شیمیایی ادرار
کستهای ادراری
کریستال ها
تفسیر آزمایش خون
آزمایش خون ناشتا
آزمایش قند خون 2 ساعته
جمع آوری نمونه ادرار تمیز در آقایان
جمع آوری نمونه ادرار تمیز در بانوان
جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته
جمع آوری نمونه ادرار کودکان
جمع آوری نمونه مدفوع
جمع آوری نمونه برای آزمایش خون مخفی در مدفوع
جمع آوری نمونه مدفوع جهت اسکاچ تست
جمع آوری نمونه خلط
آزمایش آنتی ژن مخصوص پروستات (PSA)
ALB\GLO
Total Bilirubin
Direct Bilirubin
S.G.O.T (AST)
S.G.P.T (ALT)
Alkaline Phosphatase
Acid Phosphatase(total)
و...

logo-enamad logo-samandehi