عطار نیشابوری

عطار نیشابوری

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Books & Reference
Category
880
KB
Size


ای آنکه هیچ جایی آرام جان
روز و شب چون غافلی از روز و شب
داستان همای
ره عشاق راهی بی‌کنار است
تعدادی از رباعیات شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
ای عجب دردی است دل را بس عجب
یک لحظه مباش غافل از ما
سیمرغ و قاف در شعر عطار نیشابوری
حکایت سیمرغ منطق الطیر عطار نیشابوری
از بهترین غزل های عطار نیشابوری
شعر مادر
عرفانی ترین شعر عطار نیشابوری
از بهترین غزلیات عطار نیشابوری
ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم
ای دل اگر عاشقی
عزم آن دارم
گر مرد رهی ز رهروان باش
لعلت از شهد و شکر نیکوتر است
چون نیست هیچ مردی در عشق
تا درین زندان فانی زندگانی باشدت
دم مزن گر همدمی می‌بایدت
و...

logo-enamad logo-samandehi