آناتومی و فیزیولوژی

آناتومی و فیزیولوژی

Version 1.0
Free
In-app Purchases
200
Active installs
Medical
Category
849
KB
Size


دستگاه عصبي اتونوم يا خودمختار
اعصاب سمپاتيک
اعصاب پاراسمپاتيک
تخليه نورآدرنرژيک
گانگليون‌ها
اعصاب حسي و حرکتي
راه‌هاي نخاع
آشنايي با اعضاي دستگاه ايمني بدن
غدد درون ريز
لقاح و باروري
عضلات
انواع عضلات
عضلات چگونه كار مي كنند؟
دستگاه تنفسي
تنفس چگونه انجام مي شود؟
تبادل گاز در بدن
دستگاه عصبي
دستگاه ادراري
حواس
اسکلت
سیستم لنفاوی، طحال، تیموس
ساختمان دندان
قسمت از بدن که احتیاجی به آن نداریم
آشنائی با ساختمان و عملکرد بینی
آشنائی با ریه ها و دستگاه تنفسی
مو وساختار آن
روده کوچک (Small intestine)
سیستم غدد درون ریز بدن
چگونه استخوان رشد می کند؟
زانو چطور عمل می کند؟
وظایف کلیه ها
آپانديس
انواع بلع
و...

logo-enamad logo-samandehi