جدول تناوبی عناصر

جدول تناوبی عناصر

نسخه v۱۰.۰
۱
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۵۷
مگابایت
حجم

برنامه فارسی در مورد عناصر و ویژگیهای آنها به دو زبان فارسی و انگلیسی
از بزرگترین برنامه های کشور از نظر حجم اطلاعات علمی


جدول تناوبی عناصر
جدول-مندلیف
 ویژگی های هر عنصر
هم فارسی هم انگلیسی
توضیحات هر عنصر همراه با عکس


جدول تناوبی عناصر
جدول تناوبی عناصر چیست؟
عکسهای مختلف جدول
فهرست عناصر و توضیحات
معرفی نرم افزار آزمایشگاه مجازی شیمی 


قوانین محاسباتی در شیمی
آرایش الکترونی عناصر
الکترون خواهي
اتم 
عنصر 
عدد اتمی
عدد جرمی
جرم اتمی
ایزوتوپ
دگرشکل (دگرواره) چندگونی یا آلوتروپی
چگالی
اتم اولیه
الکترون
پروتون
نوترون


گاز خنده
رادیو اکتیویته
انواع تابش رادیواکتیو
انواع واپاشی رادیواکتیو
شیمی تجزیه
شیمی سوپرا مولکول


شیمی و فرآیندها
فلزهای قلیایی
فلزات قلیایی خاکی 
لانتانیدها
آکتینیدها
عناصر واسطه فلز واسطه
شبه فلزات
نافلزها
هالوژنها 
گازهای نجیب
عناصر سرطانزای سیگار
پیتزا به اندازه سیگار مضر است
مطالبی از دانشنامه ی رشد

logo-enamad logo-samandehi