تبدیل فرمت فیلم

تبدیل فرمت فیلم

نصب از بازار
۱۰۰۰ تومان
+۱۰
نصب فعال
عکاسی و ویدیو
دسته
۲۴
مگابایت
حجم

گوشی های مختلف با فرمتهای مختلف فیلمها را میشناسند


گاهی گوشی شما با فرمتی فیلم میگیرد اما گوشی دوستتان یا اصلن برنامه های معروف مثل تلگرام و اینستاگرام با فرمت دیگری فیلم را می شناسند! باید چه کرد؟


این برنامه میتواند فرمتهای معروف و استاندارد فیلم را به هم تبدیل کند و در این مسیر برای حجم آنها هم کاری کند