آموزش تردستی با سکه (فیلم)

آموزش تردستی با سکه (فیلم)

نسخه ۱.۲
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۵۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۲۳
مگابایت
حجم

در این مجموعه حقه های تردستی با سکه آموزش داده شده است. عناوین آموزشی این مجموعه عبارتند از:


_حقۀ خم کردن سکه


_حقۀ رد کردن سکه از میز


_حقۀ ظاهر کردن سکه در کف دست


_حقۀ ظاهر کردن سکه باانگشت شصت و کف دست


_حقۀ ظاهرکردن سکه با گوشۀ کف دست


_حقۀ غیب کردن و ظاهر کردن سکه با پشت دست


_حقۀ غیب کردن و ظاهر کردن سکه با انگشت اشاره


_دو روش غیب کردن سکه


_حقۀ غیب کردن سکه با شصت و کف دست


_حقۀ غیب کردن سکه با انداختن در دست دیگر


_حقۀ غیب کردن سکه از تونل


_حقۀ غیب شدن سکه از یک سمت و ظاهر شدن از سمت دیگر


_حقۀ غیب کردن سکه با فشار دو انگشت


_حقۀ غیب کردن سکه با دستمال


_حقۀ رد شدن سکه از جیب شلوار


_حقۀ رد کردن سکه از بین دست


_حقۀ جابجایی پنی با سکۀ 25 سنتی


_حقۀ ظاهر کردن سکه در هوا


_حقۀ ظاهر کردن سکه از دستمال


_حقۀ جابجایی سکه ها


نمایش این حقه ها در برنامه در دسترس بوده و  راز انجام آنها، پس از پرداخت درون برنامه ای بازار از روی سرورهای تیناسافت قابل دانلود می باشد.


 

logo-enamad logo-samandehi