تقویم /اذان گو/ مبدل تاریخ

نصب‌های فعال ۲٬۰۰۰+
حجم ۳٫۴ مگابایت
نسخه 8.5

توضیح

نظرهایی شما باعث دلگرمی ماست


تقویم ساده وپرکاربرد


کم حجم


فوق العاده


اذان گو


دارای دوپوسته


مبدل تاریخ


قبله نما و...


تصاویربه اندازه کافی گویاهستند


ویژه گی این تقویم :هنگام اذان گفتن اگراذان راقطع نکنیددیگرنمیشوداذان راقطع کرد وبایدتاانتهااذان رابشنوید


تقویم،اذان گو،مبدل تاریخ،قبله نما


 

تغییرات آخرین نسخه

تغییرات جزیی

دسترسی‌ها

  • موقعیت مکانی دقیق (مبتنی بر GPS و شبکه)
  • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
  • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
  • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی