تعمیر و سرویس ترانسفورماتور

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور

Version
Free
In-app Purchases
10
Active installs
Education
Category
5
MB
Size

تست های ترانسفورماتور 
تست های نوعی ترانس 
تست های روتین ترانس
تست های ویژه ترانس
تعمیر و نگه داری
وقتی ترانسفورماتور زیر بار قرار می گیرد چگونه عمل می کند؟
تعمیر ونگهداری عایق ترانسفورماتور
انواع سیم بندی  
دیاگرام ساعت یا گروه برداری
روش خنک کردن ترانسفورماتور 
نوع ماده خنک کننده


و...........

logo-enamad logo-samandehi