طبیب ورزشی

طبیب ورزشی

Version 1.0
<10
Active installs
Sports
Category
1
MB
Size

به نام خدا


مادراین برنامه به درمان درد ها با استفاده از ورزش های مختلف پرداخته ایم وورزش هایی که به سلامت افراد کمک میکند را معرفی وتکنیک هایی را معرفی و آموزش داده ایم وضرر هایی را که هر رشته ورزشی برای افراد ممکن است داشته باشد را بیان کرده ایم.

logo-enamad logo-samandehi