آموزش شناخت سنگهای قیمتی

آموزش شناخت سنگهای قیمتی

نصب از بازار
۳۰۰۰ تومان
+۲۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳۰
مگابایت
حجم

آموزش تصویری شناخت تمام سنگهای قیمتی

ویژه گیهای آموزش نرم افزار!.

آموزش نحوه یافتن سنگهای قیمتی

سنگهای قیمتی درکدام مناطق ایران بیشتر یافت می شود

آموزش شناخت سنگهای قیمتی
آموزش شناخت سنگهای قیمتی ایران
مناطق سنگهای قیمتی ایران
کشف سنگهای قیمتی ایران
شناخت سنگها از روی رنگ
روشهای شناخت الماس 
اطلاعات تمام سنگهای قیمتی 

آموزش تراش کردن سنگها 

کانی شناسی
خواص سنگهای قیمتی
گوهرشناسی
وغیره.......
امیدوارم حاصل تلاش ما سمره ای برای نیاز های شما باشد 

هدف ما رضایت شما.

کانال مادر تلگرام

☎{ @ashegstane }☎

https://telegram.me/ashegstane