آموزش جوشکاری حرفه ای

آموزش جوشکاری حرفه ای

نسخه ۱.۱
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۶
مگابایت
حجم

تاريخچه جوشکاري
علم جوشکاري همراه با گنج تخصصي 
گروههاي مختلف جوشکاري 
مشکلات و گرفتاريهاي صنعت جوشکاري 
عوارض و سوانح  جوشکاري 
برق گرفتگي 
مسائل مهم جوشکاري  
تهيه ماشين‌آلات مخصوص 
رعايت نکات ايمني 
هدف جوشکاري و برشکاري 
خطرات جوشکاري
برق گرفتگي و عوارض حاصل از تاثيرات جريان برق 
جوشکاري دستي قوس برقي
جوش قوس الکتريکي
انواع قوس ها درجوشکاري با قوس الکتريکي 
جنس الکترودها در جوشکاري با قوس الکتريک  
ترکيب شيميايي روپوش الکترودها 
اثرات الکترود شامل موارد زير است 
تقسيم بندي الکترودها از نظر پوشش شيميائي 
ماشينهاي جوشکاري جريان متناوب 
ترانسفورماتور يا مبدل جوشکاري جريان يک فاز 
ترانسفورماتورهاي مخصوص   
معرفي جوش آرگون در چند جمله
TIGمزيت
TIG انواع الکترودها در
چند نکته در مورد مزيت تنگستن
مختصري از بازرسي جوش
جوشکاري با جريان سه فاز 
ماشينهاي جوشکاري جريان مشتقيم 
جوشکاري سرب 
جوشکاري فلزات رنگين با برق 
مس
جوشکاري مس با برق 
جوشکاري برنج با برق 
جوشکاري روي با برق 
الکترودهاي فلزات غير آهني 
جوشکاري آلياژهاي فولاد با برق 
جوشکاري برنز با برق 
جوشکاري با گاز محافظ 
واحد كنترل كننده جوشكاري
مزايا
محدوديتها
انواع گرده جوش در جوش برق  
جوشکاري قائم يا
جوش بالاي سر 
آزمايش صحت آب بندي جوش 
آزمايش جوشکاري به روش اشعه 
آزمايش جوشکاري مخازن تحت فشار 
آزمايش قياسي جوش 
آزمايش جوشکاري به روش ماوراء صوت 
آزمايش قياسي جوش 
آزمايش جوشکاري به روش ماوراء صوت 
آزمايش مغناطيسي جوش 
آزمايش به وسيله نفوذ مايعات در درز جوش 
WPS 
AWSَ  
PQR 
PQRروش تهيه
مثال
جوشکاري فولادهي ضدزنگ و ضدخوردگي
فولادهي ضد زنگ
فولادهي مقاوم به خوردگي
چکيده
اتصالات دایم
آزمون چشمي
تعريف جوشکاري
انواع اتصال
وظيفه مشعل جوشکاري
دستگاه جوشکاري
جوشکاري با برق
مزاياي دستگاه جريان متناوب 
نمودار ولت-آمپر
قوس
شروع يک قوس 
برقراري قوس
جوشکاري قوس  الکترود مصرف نشدني
جوشکاري قوس  الکترود مصرف شدني
سيم جوش
فرآيند جوشکاري تيگ
مزيت جوشکاري تيگ
معايب جوشکاري تيگ
متغيرهاي فرآيند تيگ
جوشکاري قوسي با گاز محافظ و الکترود مصرف شدني
منبع نيرو
سيستم تغذيه سيم
سيستم گاز محافظ
مشعل
قسمتهاي مختلف مشعل
انتقال مذاب در جوشکاري ميگ مگ
انتقال گلوله
انتقال اسپري
انتقال اسپري پالس
جوشکاري با قوس الکتريکي دستي
AC و DC جوشکاري  قوس دستي از دو جريان 
مزاياي جريان متناوب
متغيرهاي جوشکاري قوس الکتريکي دستي
طبقه بندي عيوب جوشکاري
عيوب جوشکاري نيز بصورت زير دسته بندي مي شوند 
الکترود
بازرسي چشمي


logo-enamad logo-samandehi