داروخانه شناسی همراه

داروخانه شناسی همراه

نسخه ۱.۱
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۷
مگابایت
حجم

یست داروها به همراه موارد مصرف---اشکال دارویی--نحوه مصرف و فارماکولوژی ان


ناپروکسن
سرنماخوردگی اطفال
کلوبوتينول
پدیاتریک گریپ
پنتازوسین
فنازوپریدین
پيروکسيکام
آ.اس.آ کدئین
استامينوفن کدئين
استامينوفن- ایبوپروفن- کافئين
بنزيلامین
آ.اس.آ - استیل سالیسیلیک اسید
مدکتين
استامينوفن
بوپرنورفین
فنتانيل
سلکوکسيب
دیکلوفناک
ترامادول
پرفنازین
تیوتیکسن
فلوپنتيکسول دکانوات
پیموزاید
کلردیازپوکساید
کلرپرومازین
فلورازپام
و...................


وپریدین
پيروکسيکام
آ.اس.آ کدئین
استامينوفن کدئين
استامينوفن- ایبوپروفن- کافئين
بنزيلامین
آ.اس.آ - استیل سالیسیلیک اسید
مدکتين
استامينوفن
بوپرنورفین
فنتانيل
سلکوکسيب
دیکلوفناک
ترامادول
پرفنازین
تیوتیکسن
فلوپنتيکسول دکانوات
پیموزاید
کلردیازپوکساید
کلرپرومازین
فلورازپام
و...................


logo-enamad logo-samandehi