Isfahan University of Technology

Category Education
Active Installs 500+
Size 8.4 MB
Version 2.0 (95)

Description

آشنایی با دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از مراكز آموزش‌ عالی‌ ایران‌ در سال‌ 1353 واقع‌ در بزرگ ترین‌ قطب‌ صنعتی‌ كشور، در فاصله‌ 20 كیلومتری‌ شمال‌ غربی‌ اصفهان‌ و شمال‌ شرقی ‌خمینی‌شهر ، در دامنه‌ كوه‌ سیدمحمد در زمینی‌ به‌ وسعت‌ 23 میلیون‌ متر مربع‌ احداث‌ گردید. این دانشگاه‌ فعالیت های‌ آموزشی‌ خود را در سال‌ 1356 با پذیرش‌ حدود 800 دانشجو در برخی‌ رشته‌های‌ فنی‌، مهندسی‌ و كشاورزی‌ آغاز نمود و اكنون‌ با گذشت بیش از35 سال‌ از شروع‌ فعالیت‌های‌ آموزشی‌ دانشگاه‌ اغلب‌ رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌، كشاورزی‌، و علوم‌ پایه‌ را در قالب‌13 دانشكده‌، 5 پژوهشکده و 25 هسته علمی – پژوهشی در بردارد.
 

این برنامه به سفارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه گردیده است.

 

Permissions

  • ir.sabapp.IUT.permission.C2D_MESSAGE
  • RECEIVE DATA FROM INTERNET
  • find accounts on the device
  • control vibration
  • run at startup
  • prevent device from sleeping
  • view network connections
  • full Internet access