دعای زیبای نور با صدای محسن فرهمند

دعای زیبای نور با صدای محسن فرهمند

نسخه v۱.۲
۱
هزار
نصب فعال
مذهبی
دسته
۳
مگابایت
حجم

بسم الله الرحمن الرحیم
شرح دعای عظیم الشأن نور
از مهج الدعوات نقل شده است با شرح و بسط که مختصرش این است:حضرت امیرالمومنین(ع) فرمودند که هرکه در هر روز یکبار یا در سالی یکبار یا در عمر خود یک مرتبه این دعا را بخواند مراد هر دو جهان او برآید و او را از هیچ آفریدهبیم نباشد، زینهار که به همه کس نیآموزید که به حرام بیازمایند نعوذبالله و از جمله خواص این دعا آن است که خواننده اش پیوسته در نظر خلایق عزیز و مکرم گردد و از تهمت و غیبت و مذلّت ایمن باشد و از منت مردم آسوده شود و از شرّ دشمنان و حسودان و منافقان در امان باشد و کارهای بسته او گشاده گردد و دشمن بر او ظفر نیابد و قرض او ادا شود و محتاج مردم نگردد و در نظر پادشاه عزیز باشد و سِحر ساحران در وی کارگر نشود و از وسوسه شیطان ایمن باشد و هرکاری که پیش گیرد خدای تعالی او را مدد و نصرت کند و افراد هر خانه که این دعا در آن باشد از خستگی و مرگ مفاجات ایمن باشند و در آن خانه برکت و نعمت بسیار باشد و هرگز برکت از آن خانه بیرون نرود و قحطی در آن خانه راه نیابد و اگر عزیزی در سفر دارد روز دوشنبه و پنجشنبه و جمعه این دعا را بخواند 

logo-enamad logo-samandehi