آیین نامه راهنمایی و رانندگی

Category Education
Active Installs 200+
Size 11.4 MB
Version 0.3.0

Description

آیین نامه راهنمایی و رانندگی

Changelog

بروزرسانی برخی از قوانین و مصوبات

بهبود سرعت اپلیکیشن

اضافه کردن فرم ارسال نظرات و پیشنهادت در اپلیکیشن

Permissions

  • READ EXTERNAL STORAGE
  • modify/delete SD card contents
  • view Wi-Fi connections
  • view network connections
  • full Internet access