داستان های امام حسین (ع)

داستان های امام حسین (ع)

Version 10.5.8
Install from Bazaar
In-app Purchases
200
Active installs
Religious
Category
1
MB
Size

این برنامه حاوی داستان های امام حسین (ع) می باشد.

عنوان برخی از داستان ها :

درخشش پنجمين نور ايزدى
قنداق حضرت و شفاى فطرس ملك
عيد و لباس بهشتى
بچّه آهو و بى طاقتى ملائكه
بزرگوارى و گذشت و اهميّت صلح
بخشش ، همراه با تعليم و تربيت
فخر فرزند بر پدر، روى دامان پيامبر عليهم السّلام
كرامت در مجازات
احتجاج و برخورد با مخالفان
تعريف و افشاگرى در جمع بزرگان
جدا شدن دست مرد از زن در كنار كعبه الهى
شناسائى مجرمين در حضور استاندار
آرزوى غلام به واقعيّت پيوست
دو جريان عبرت انگيز و آموزنده
آينده نگرى و پيش انديشى
بزرگوارى و اهميّت نعمت خداوند
زيارت رسول خدا با امام علىّ عليهم االسّلام
اهميّت تعليم و تعلّم
تلاش و جواب مخالف
دستگيرى از تهى دستان
منزلى از ياقوت قرمز
تفسير چشم و گوش و قلب
تمامى موجودات تحت فرمان آن ها
مرز پيروى از پدر
نماز بر جنازه منافقين
معرّفى جانشينان پيامبر اسلام صلوات اللّه عليهم
نماز باران در كوفه به دستور پدر
سخن گفتن شيرخوار و سنگسار مادر
زنده شدن زنى مرده
پيشگويى و آينده نگرى از دوران كودكى
آب دهان و شفاى چشم
برخورد با دشمن در خواستگارى و ازدواج
پودر و خمير شدن ريگ ها و نقش ائمّه اطهار عليهم السّلام
خواهش از چه كسى ؟
زيارت حضرت و شفاعت در قيامت
بازگشت اوّلين شخصيّت در رجعت
واقعيّت نگرى و خداجوئى
ورود به كربلاى پُربلا
نان گندم آن را هم نخورى
نكاتى حسّاس با گذرى بر شب آخر تا عروجlogo-enamad logo-samandehi