روزنگار

روزنگار

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
۱۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۴
مگابایت
حجم

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم 
تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم 
تو را ای کهن پیر جاوید برنا 
تو را دوست دارم اگر دوست دارم 


درود بر شما 
 روح فرهنگ ایرانی شاد زیستن و شادی آفریدن برای همگان بوده نیاگان ما  هماره در پی شاد کردن  دیگران و شاد زیستند بودن 
در ایران باستان هر روز از روزهای ماه نامی برای خود داشته از نام امشاسپندان تا ایزدان 
با هم نام شدن بین روز و ماه نیاگان ما جشن ها برقرار  و در رامش و شادی  روز گار شیرین خود را سپری  میکردند 
مثلا شانزدهم هر ماه را مهر می نامیدند  در شانزدهمین روز از ماه مهر جشن مهرگان بوده است


حال ما راه و روش شاد زیستن را باید از نیاگان خود بیاموزیم در مجموعه گرداوری شده نام روز های ایرانی و دلیل نامگذاری آنها  به همراه تمام جشن های باستان گرداوری شده 


خوش باشید  دمی که زندگانی این استنظرات کاربران

انتظار
۱۳۹۴/۰۸/۲۰
درود بر شما برنامتون بسی خوبه و باعث میشه به گذشتگان خودمون بالید . مردمان شاد و ایران دوست بازم سپاس