مبارزه باناامیدی

مبارزه باناامیدی

Version 1.0
<10
Active installs
Education
Category
9
MB
Size


شنیده ام که اگر انسان دستش را از دست بدهد میتواند بازهم زندگی کند، اگر پایش را از دست بدهد  بازهم می تواند به زندگی ادامه دهد یا حتی اگر چشمهایش را از دست بدهد باز هم قادر به ادامه زندگی خواهد بود، حتی به تنهایی، اما اگر امیدش را از دست بدهد دیگر نمیتواند زندگی کند.
ناامیدی، یک حس ویرانگر بخاطر نداشته هایمان و دور ماندن از خواسته هایمان است که مثل خوره ، به جان شیشه عمر انسان می افتد و میخواهد آن را تمام کند.
ناامیدی، احساس نرسیدن به هدف، خستگی نرسیدن به هدف، مسیر طولانی برای رسیدن به هدف، نداشتن کمک کننده برای رسیدن به هدف.
ناامیدی یعنی: من هیچگاه به هدفم نمیرسم.پس ادامه زندگی برایم اهمیتی ندارد.
ناامیدی عامل کند حرکت کردن بر روی پله های زندگی است، شاید حتی بر روی یک پله بنشینیم و نخواهیم اصلا تکان بخوریم، شاید سقوط را ترجیح بدهیم. زندگی انسان سیر صعودی و تکاملی دارد ، انسانها برای تکامل آفریده شدند، زندگی راحت به معنای سرپایینی نیست به معنای یک کمک کننده برای بالا رفتن است مثل کسی که بال پرواز  خود را باز کند و کمی از مسیر را پرواز کند و گاهی هم با پای خود از پله ها بالا برود.
درمان ناامیدی:
درمان ناامیدی نه شادیهای لحظه ای است و نه دلخوشیهای دروغین. ناامیدی تنها درمانش این است که وقتی ما از رسیدن به هدفی مایوس میشویم ، حس کنیم و یا شاید باور کنیم و ببنیم که کسی به ما می گوید:
 اصلا مهم نیست،
خودم درستش میکنم ، تو ناراحت نباش،
از آن بهتر را به تو خواهم داد،
مطمئن باش  اگر به من تکیه کنی هیچ اتفاق بدی برایت نمی افتد حتی اگر لبه پرتگاه باشی،
احساس اطمینان از کسی که همیشه محافظت باشد و نگذارد برایت اتفاق بدی بیفتد.
احساس اطمینان از رخ ندادن اتفاقات بد، احساس اطمینان از یک کمک همیشگی ،شاید درمان ناامیدی باشد.
بنظر شما درمان ناامیدی چیست؟


جواب این سوالو تویان برنامه ببینید


logo-enamad logo-samandehi