برطرف کردن استرس کنکور

برطرف کردن استرس کنکور

Version 1.0
<10
Active installs
Education
Category
9
MB
Size

نقش اضطراب در كاهش توانایی فرد
اكنون این سؤال مطرح می شود كه چرا اضطراب باعث كاهش توانایی فرد می شود؟ پژوهشگران و محققان عوامل متعددی را در این زمینه مطرح كرده اند. عده ای معتقدند (واین ۱۹۷۱) كه وقتی سطح اضطراب بالا باشد «توجه فرد»، هم به متغیرهای مربوط به «خود» و هم متغیرهای مربوط به «امتحان » معطوف می شود كه این امر موجبات نگرانی او را در خلال امتحان فراهم می آورد و در نتیجه نمره امتحان پایین می آید. اما اگر سطح اضطراب امتحان پایین باشد، توجه فرد بیش تر به متغیرهای امتحان معطوف می شود و از عهده امتحان بهتر برمی آید.
پژوهشگران دیگر، بر عواملی مانند فقدان مهارت های مطالعه تاكید كرده اند; یعنی چون فرد نمی داند چگونه و با چه شیوه ای مطالعه كند، مطالب را خوب دریافت نمی كند و در نتیجه هنگام امتحان مضطرب می شود.
عده ای دیگر اضطراب امتحان را ناشی از عدم توجه و دقت فرد نسبت به كاری كه انجام می دهد، می دانند. در این نظریه، فرض این است كه نگرانی یا تجلیات شناختی اضطراب، توجه فرد را از كاری كه بر عهده دارد منحرف می كند و بدین ترتیب، كارآمدی او را تحت تاثیر قرار می دهد.
مجموعه این تحقیقات نشان می دهد كه صرف تعیین سطح كلی اضطراب در موقعیت های ارزش یابی یا امتحان كافی نیست و لازم است عوامل خاص اضطرابی كه در این میان نقش اصلی را ایفا می كنند نیز مشخص شوند.

logo-enamad logo-samandehi