راه های متقاعدکرن دیگران

راه های متقاعدکرن دیگران

Version 1.0
<10
Active installs
Education
Category
9
MB
Size

"5 روش برای متقاعد کردن دیگران"
)مخاطب خود را بشناسید:شرایط احساسی.خلق و خو.اهداف و شخصیت مخاطب شما در اینکه
او چگونه پیام شما را دریافت می کند تأثیر می گذارد.
۲)اعتماد به نفس داشته باشید:افراد واقعیت یک پیام را بر اساس میزان اعتماد به نفسی که شخص
گوینده دارد مورد قضاوت قرار می دهند پس اگر می خواهید شخصی را متقاعد کنید در درجه ی اول
مطمئن شوید که خودتان به آن اعتقاد دارید.
۳)گوش بدهید:تنها زمانی که خواهان گوش دادن هستید و به عقاید شخص مقابل خود توجه می کنید
او نیز به عقاید شما اهمیت می دهد.
۴)فواید و مزایا را شفاف سازید:اطمینان حاصل کنید که مخاطب از نتایج خوبی که از ملاقات با
شما عایدش می شود آگاه است.یک بار در ابتدای صحبت مزایا را بیان کنیدو یک بار هم در پایان.
۵)یک فنجان چای یا قهوه بنوشید:کافئین میزان قانع شدن افراد را با تحریک سیستم تجزیه و تحلیل
آنها افزایش می دهد و انها را در وضعیت روحی بهتری قرار میدهد

logo-enamad logo-samandehi