قدرخودتوبدون

قدرخودتوبدون

Version 1.0
<10
Active installs
Lifestyle
Category
12
MB
Size

تنها کسی که تودرجه اول باید به شمااحترام بزاره وبراتون ارزش قایل بشه خودتونین


پس اگه فک میبینین که دیگران براتون ارزش قایل نمیشن بدونین


که خودتونم مقصیرین


پس همیشه اول خودتون قدره خودتونو بدونین وبراخودتون ارزش قایل بشین بعد از دیگران انتظار داشته باشید


خودتونو دوست داشته باشید تازندگیتون تغییر پیداکنه


افزايش اعتماد به نفس و خودباوري
دروني سازي رضايت
عدم قضاوت خود و مقايسه با ايده آل ها
واکنش صحيح در برابر افکار و رفتار نامناسب ديگران
چرا رضایت از شادی مهمتر است؟
مسیر رسیدن به رضایت چیست؟
گام های عملی برای رسیدن به رضایت
تاثير از خود راضي بودن بر سلامت روان
چه كساني خودشيفته و از خود راضي اند؟


logo-enamad logo-samandehi