ناگفته هایی از قیام عاشورا

ناگفته هایی از قیام عاشورا

Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Religious
Category
7
MB
Size

این مجموعه شامل زندگی نامه امام حسین(ع) وهمچنین شامل مجموعه ای ازداستانها وحوادثی که برای امام حسین(ع) ویارانش رخ داده است میباشدبامطالعه این برنامه میتوان واقعه عاشورا را بهتر درک کرد وازاین ایام ارزشمند بهره کافی رابرد امید است که بانظرات وپیشنهادات خود مارا در بهتر کردن این برنامه یاری فرمایید

logo-enamad logo-samandehi