تفکر انتقادی در کلاس درس

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۰ بایت
نسخه
با پرداخت درون‌برنامه‌ای

توضیح

نویسنده: روی برینک باجن

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«اگر از برخی پرسیده ‌شود که منظور از «استدلال» چیست، شاید بگویند که همان «مخالفت» و «چون‌و‌چرا» است. با مثال زیر می‌خواهیم تعریف دقیق این اصطلاح را روشن ‌کنیم.

من نمی‌توانم آدم‌هایی را که می‌گویند افراد سیگاری نباید اجازه داشته باشند در مکان‌های عمومی سیگار بکشند درک کنم. من فکر‌ می‌کنم باید هر‌کس اجازه داشته ‌باشد هر جا که می‌خواهد سیگار بکشد.

در این مثال، استدلال‌کننده مخالفت روشنی را ابراز ‌می‌کند. این استدلال مربوط به کسانی است که می‌خواهند افراد سیگاری را محدود کنند. می‌توانید از دعواهای سادۀ میان دوستان تا مناقشه‌های پیچیدۀ میان احزاب سیاسی نمونه‌هایی بیابید.

در همۀ این نمونه‌ها، در تفکر انتقادی، معنای کلمۀ «استدلال» بسیار فراتر از «مخالفت» است. تنها مخالفت کردن کافی نیست؛ باید تلاشی هم صورت گیرد تا فرد را متقاعدکنیم که موقعیتی نسبت به موقعیت دیگر رجحان دارد.