خودمردم‌نگاری هویت دانشگاهی

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۰ بایت
نسخه
با پرداخت درون‌برنامه‌ای

توضیح

نویسنده: نعمت‌الله فاضلی

انتشارات تیسا

«نعمت الله فاضلی» کتاب «خودمردم‌نگاری هویت دانشگاهی» را با سوال، چگونه هویت انسان ایرانی به عنوان پژوهشگر یا انسان دانشگاهی شکل می‌گیرد؟ شروع می‌کند.

کتابی در حوزه جامعه‌شناسی و تحلیلی از تجربیات یک محقق و استاد دانشگاه است. «نعمت الله فاضلی» در این کتاب تجربیات چندین ساله‌ی خود را در زمینه پژوهش و آموزش با رویکرد اتواتنوگرافی یا خودمردم‌نگاری برای خواننده روایت می‌کند.

کتاب «خودمردم‌نگاری هویت دانشگاهی» به ما کمک می‌کند با نظریه‌ها و مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی، داستان‌های زندگی و تجربه‌های شخصی‌مان را بنویسیم.

این کتاب برای خوانندگان عمومی و محققان حوزه‌های مطالعاتی می‌تواند مفید باشد، زیرا علاوه بر تخصصی بودن این کتاب زندگی شخصی و جذاب فردی موفق است که که با نثری روان نوشته شده است.