تحلیل گفتمان سیاسی

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۰ بایت
نسخه
با پرداخت درون‌برنامه‌ای

توضیح

گردآوری و ترجمه: امیر رضایی پناه، سمیه شوکتی‌مقربی 

انتشارات تیسا

این کتاب گزیده‌ای قابل اعتنا از آثار اصحاب و نظریه‌پردازان اصلی و برجستۀ عرصۀ تحلیل گفتمان سیاسی، ارنستو لاکلا، شنتال موف، نورمن فرکلاف، تئون فن‌دیک، روث وداک، تئو فن‌لیوون، میشل پشو، دیوید هوارث، ایزابلا فرکلاف و ویوین بر است.

گفتمان سیاسی منظومه‌ای معنایی- شناختی است که استعداد و امکان تولید معنا و اندیشه برای کسب، تثبیت یا تلطیف قدرت را داشته باشد. بتواند ذهن و اندیشه عاملان اجتماعی را را در اختیار بگیرد و به جای زور و و سلطه، توانایی اقناع داشته باشد؛ بنابراین گفتمان سیاسی یک استراتژی، آیین، راه، منظومه معنایی و یک زیست‌جهان است.

در این اثر، ابعاد گوناگون تکوین امر سیاسی در بستر نظریۀ تحلیل گفتمان سیاسی واکاوی و تبیین می‌شود؛ روندی که در پیوند با تحلیل گفتمان اجتماعی، تحلیل گفتمان رسانه، تحلیل گفتمان ادبی و هنری، تحلیل گفتمان تاریخی، تحلیل گفتمان حقوقی و... می‌تواند ما را در به‌صدا درآوردن زنگ خوانش، روایت و بازروایت امر سیاسی و دیگر ساحت‌های زندگی اجتماعی بشر یاری کند.