اشعارمناجاتی(امام حسین)

اشعارمناجاتی(امام حسین)

نسخه ۱.۱
۵۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۲
مگابایت
حجم

مجموعه اشعارمناجات باامام حسین (50شعرمناجاتی) فقط یک بارخریدمیکنید


بانزدیک شدن به ماه محرم وصفرهمچنین درطول سال درجلسات هفتگی به اشعارمناجاتی نیازپیدامیکنیم 


قیمت این همه شعر همراه کمترازپول یک کتاب است واستفاده ازمطالب نسبت به کتاب فیزیکی آسانترمیباشد


فقط2مگابایت 


قابل اجرابرروی انواع گوشی وتبلت .ویژه ی مادحین مبلغین مذهبیون .


اشعاری ازشاعران معروف مثل علی اکبرلطیفیان حسن لطفی حسن کردی سیدپوریاهاشمی غلامرضا سازگارمشفق کاشانی و.....


درصورت استقبال ازبرنامه قابلیت اشتراک گذاری  درفضای مجازی نیزبه مجموعه اضافه خواهدشدهمچنین به اشعارمجموعه اضافه خواهیم کرد.


همچنین درصورت نظردادن درپایین این مجموعه اشعارمدح ویژه ی سیدالشهداهم اضافه میشود.


دسترسی بسیارآسان به اشعار


رابط کاربری ساده وروان


حجم کم مجموعه 


استفاده ازاشعاردرطول سال نه فقط ماه محرم


قابل استفاده دردعاخوانی هیئتی خوانی وجلسات روضه خوانی


اضافه شدن اشعارجدیددرآپدیت های بعدی


این مجموعه برای چه کسانی کاربرددارد؟


کسانی که به دنبال مجموعه ی ازاشعارمناجات باسیدالشهداءهستندومیخواهنددرجلسات  دعاروضه وشعرخوانی استفاده کنند.


درصورت رضایت ازاشعارحتما بانظرات خوب خودازماحمایت فرمایید


 


یه پیشنهاد:اشعارناب محرم


http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.hojati.moharamاشعارناب محرم


ویژه ی یازده شب محرم...قابل استفاده برای مادحین مبلغین مذهبیون

logo-enamad logo-samandehi