آموزش جدول ضرب برای کودکان

آموزش جدول ضرب برای کودکان

نصب از بازار
۳۰۰۰ تومان
+۱۰۰
نصب فعال
کودک
دسته
۱۲
مگابایت
حجم

اپلیکیشن آموزشی جدول ضرب ، یک برنامه ساده با محیطی جذاب، مناسب برای کودکان 8تا 11 سال است .از مزایای این اپلیکیشن میتوان به تمایز دو بخش تمرین و بازی اشاره کرد که بخش تمرین جنبه آموزش دارد و به کودک شما اجازه یادگیری میدهد اما در بخش بازی کودک شما قادر است در پایان بازی نمره آزمون خود را ببیند و رکورد زمانی برای خود ثبت کند


 


امکانات:


امکان انتخاب دوبخش بازی و تمرین


امکان انتخاب مرحله ضرب اعداد بین  1تا 9


پخش صورت سوال ضرب به صورت صوتی


 قرار دادن تایمر در بخش بازی


مشاهده نمره کلی آزمون در مدت زمان سپری شده و ریز نمرات 10 سوال پاسخ داده شده