دعای مشلول

دعای مشلول

Version 1.1
5
K
Active installs
Religious
Category
7
MB
Size

دعای مشلول چه دعایی است؟ 
دعای مشلول یا دعای «الشاب المأخوذ بذنبه»، دعایی نقل شده از امام علی(علیه السلام) است. امام، این دعا را به جوانی که دستش به نفرین پدر شَل شده بود یاد داده و فرمود هرگاه فرد باایمانی خالصانه خدا را با این دعا بخواند دعایش مُستجاب می‌شود. جوان مشلول با خواندن این دعا به دست پیامبر اسلام شفا یافت. مشلول به معنی کسی است که بخشی از بدن او شَل شده است. 
ـــــــــــــــــــــــــ 
طریقه های رایج ختم دعــای مشــلول: 
چهل روز روزی ۱ بار 
بیست روز روزی ۲ بار 
هفت روز روزی ۳ بار 
 
ـــــــــــــــــــــــــ 
آثار و برکات: 
در این دعا ۲۵۵ بار اسامی خاص خدا به کار رفته که طبق روایتی اسم اعظم خداوند  در آن است، نامی که با آن: 
 
هر دعایی به استجابت میرسد یعنی: 
هر بیماری شفا میابد، 
هر نیازی برآورده میشود ، 
هر شکسته ای ترمیم میشود ، 
هر بینوایی به نوا میرسد ، 
هر بدهکاری ادا میشود ، 
هر چشم زخمی رفع میشود ، 
هر گناهی آمرزیده میشود ، 
و هر عیبی پوشیده میماند ، 
هر بخت بسته ایی گشایش ایجاد میشود ، 
هر گمراهی به راه خدا کشانده میشود، 
و هر کاهل نماز و سست دینی به سوی خدا کشیده میشود، 
هر که از شیطان پلید و سلطان زور گو در هراس باشد با این دعا ایمنی مییابد. 
 
ـــــــــــــــــــــــــ 
منابع و مستندات: 
۱. مهج الدعوات، سید ابن طاووس، ص۱۵۳. 
۲. البلد الامین و الدرع الحصین، ص۳۳۶. 
۳. بحار الانوار، مجلسی، محمد باقر، ح۹۵، ص۳۹۸.


 


logo-enamad logo-samandehi