کسب وکار سودآور با پرورش بلدرچین

کسب وکار سودآور با پرورش بلدرچین

Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

انواع قفس براي پرورش بلدرچين
ابعاديک قفس براي پرورش بلدرچين
جنس قفس براي نگهداري بلدرچين ها
بهترين آبخوري براي بلدرچين
دان خوري براي بلدرچين ها
وجود تهويه در فضاي پرورش بلدرچين ها
مهمترين نکته براي پرورش بلدرچين 
بيشترين تلفات در وجه کشي در چه  زمان است 
تشخيص نطفه داري در تخم ها
مشخصات مورد نياز در جوجه کشي 
جفتگيري بلدرچين 
نحوه نگهداري تخم بلدرچين در انبارها
تخم گذاري و توليد مثل بلدرچين
دوره جوجه کشي بلدرچين
نکاتي در مورد خريد بلدرچين و نحوه نگهداري آن
روش رفع انجماد گوشت منجمد بلدرچين
آشنايي با خواص گوشت بلدرچين
جمع‌آوري تخم‌هاي نطفه‌دار
نگهداري تخم‌هاي‌ نطفه‌دار
براي بازدهي بيشتر در پرورش بلدرچين مواردي را بايد رعايت کرد
فضاي مورد نياز به ازا هر قطعه  بلدرچين
آموزش سيستمهاي رايج پرورشي بلدرچين
و.....................

logo-enamad logo-samandehi