اسرار توحید شیخ صدوق

اسرار توحید شیخ صدوق

Version v1.2
Free
In-app Purchases
200
Active installs
Religious
Category
4
MB
Size

«التوحيد» اثر عربى محمد بن على بن بابويه، معروف به شيخ صدوق مى‌باشد كه به قلم على اكبر ميرزايى، به فارسى روان و سليس ترجمه و شرح شده است.

در اين اثر، روايات پيرامون خداشناسى با دسته‌بندى موضوعاتى كه در بحث خداشناسى مطرح است، بيان شده و بى‌نظيرترين و بهترين كتاب روايى در اين زمينه مى‌باشد و برخى معتقدند كه مانند آن پيدا نمى‌شود [۱].

مترجم در بخشى از مقدمه مى‌نويسد: «وظيفه مهمى بر عهده مترجمين چنين كتاب‌هايى هست كه در فهم بحث‌هاى خداشناسى، براى مردمى كه زبان عربى را نمى‌دانند، مؤثر است و آن دقت در ترجمه و ساده و روان و به روز ترجمه كردن اين روايات است تا هم الفاظ روايات جزء به جزء ترجمه شوند و هم روان و همه فهم باشد» لذا تمام سعى مترجم اثر حاضر، اين بوده كه ضمن مدّ نظر قرار دادن اصل حفظ امانت در ترجمه، تا حد امكان، اين نكات را در ترجمه خويش رعايت كند [۲].

از مزيت‌هاى كتاب اين است كه علاوه بر ترجمه و شرح، متن اثر نيز در صفحه جداگانه‌اى آمده است. مترجم شرح عباراتى كه احساس نموده نيازمند به شرح مى‌باشند را در داخل پرانتز آورده است.

فهرست اشعار مذكور در متن و فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.

پاورقى‌هاى اندك كتاب توسط مترجم نوشته شده و در آن‌ها بيشتر به ذكر منابع پرداخته شده است

logo-enamad logo-samandehi