وظیفه گرایی اخلاقی کانت

وظیفه گرایی اخلاقی کانت

نسخه ۰.۱
+۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۹
مگابایت
حجم

کتاب «وظیفه گرایی اخلاقی کانت» به قلم  حسین اترک در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه شده است.

چاپ اول این کتاب در 388 صفحه و به قیمت 14000 تومان توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تابستان 1392 منتشر گردیده است.

درباره کتاب:
كتاب حاضر به تبيين، بررسی و نقد يكی از مهم‌‌ترين نظريات اخلاقی در فلسفه غرب كه مبنای فكری بسياری از فيلسوفان مغرب زمين است، پرداخته و ديدگاه‌‌های ايمانوئل كانت را در مورد وظيفه‌‌گرايی اخلاقی مورد نقد و تحليل قرار داده است.
از منظر نويسنده، كانت با توجه به نيت فاعل و دخالت دادن اين نيت در ارزش اخلاقی عمل و همچنين ذاتی دانستن اوصاف درستی و نادرستی برای اعمل و نيز دخيل ندانستن نتايج در آنها و ارايه اصل صوری ناظر به وظيفه، به ارايه يك نظريه اخلاقی مبتنی بر وظيفه‌‌گرايی اخلاقی پرداخته كه مورد توجه بسياری از انديشمندان غرب قرار گرفته است. نگارنده با توجه به مباحث فرا اخلاقی نظريه كانت و با پرداختن به پيش‌‌فرض‌‌های وظيفه‌‌گرايی در ديدگاه‌‌های وی، به نقد ابعاد نظری و عملی نظريه اخلاقي وی در زمينه وظيفه‌‌گرايی اخلاقی پرداخته است.

بخش‌های اصلی این کتاب عبارتند از:
1. کلیات
2. دیدگاه‌های فرا اخلاقی کانت
3. وظیفه‌گرایی اخلاقی کانت
4. تحلیل وظیفه‌گرایی کانت
5. نقد وظیفه‌گرایی کانت
6. نتیجه‌گیری و پیشنهاد


نشر دیجیتال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
مجموعه برنامه‌های تولیدی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را در صفحه ویژه محصولات پژوهشگاه در کافه بازار مشاهده نمایید. همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل it@isca.ac.ir مطرح نمایید.

logo-enamad logo-samandehi