فقه المسائل المستحدثة

فقه المسائل المستحدثة

نسخه ۰.۱
۱۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۹ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

کتاب «فقه المسائل المستحدثة» به قلم سید  علی‌عباس الموسوی در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه شده است.

چاپ اول این کتاب در 264 صفحه و به قیمت 3200 تومان توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تابستان 1388 منتشر گردیده است.


درباره کتاب:
آن دسته از مطالعات فقهی كه به مسائل جديد و نوپيدا می‌پردازد از تنوع خاصي در شكل و شيوه كار برخوردار است. البته حل همه مسائل وابسته به قواعد عام استنباط می‌باشد كه در علم اصول پايه‌گذاری شده است ولی پاسخگويی به مسائل جديد در همان چارچوب كلی علم اصول، نيازمند ابزارهای ديگری است كه تعدد و تنوع موضوعات مسائل اقتضای فراهم بودن آنها را دارد.
نويسنده محترم شيوه‌های مختلف فقها برای ورود به مسائل مستحدثه را تا حد امكان جستجو و در نگاهی مقارن موردنظر قرار داده و بدين نتيجه رسيده است كه قواعد خاصی بر اين دسته از مطالعات فقهی حاكم مي‌باشد كه تاكنون به شكل مستقل موردتوجه قرار نگرفته است. اين كتاب حاصل جستجوی نويسنده و تلاش او برای تدوين قواعد مذكور است.

بخش‌های اصلی این کتاب عبارتند از:
المقدّمة
الفصل الأول: معرفة الموضوع و تحدید الحکم الشرعی
الفصل الثانی: وجوه تعمیم الحکم وإلغاء الخصوصیة عند الفقهاء
الفصل الثالث: قواعد استنباط الحکم الأوّلی فی المسائل المستحدثة
الفصل الرابع: قواعد استنباط الحکم الثانوی فی المسائل المستحدثة
الفصل الخامس: قواعد الحکم الولائی فی المسائل المستحدثة

 
نشر دیجیتال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
مجموعه برنامه‌های تولیدی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را در صفحه ویژه محصولات پژوهشگاه در کافه بازار مشاهده نمایید. همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل it@isca.ac.ir مطرح نمایید.