حاضرجواب های دندان شکن

حاضرجواب های دندان شکن

Version
Free
In-app Purchases
500
Active installs
Entertainment
Category
1
MB
Size


غلامعلی لطیفی2
گرمک اصفهان، گرمک کاشان 
داستان حاضر جوابي انيشتن
داستان شاو
داستان برنارد
  داستان حاضر جوابي جرجيل
داستان نانسي


نه به این شوری شور
کلام زنانه، کلام 
کسانی که صدای آرام دارند...
کسانی که صدای بلند دارند...
گول نزنید!
بگو تا ذهنت را بخوانم
پسرانه، دخترانه
پرخاشگر یا مهربان؟
و................

logo-enamad logo-samandehi